Gezond Verstand: 26-06-2024,

In de greep van het CO2-rapportagemonster

Jan van Dijk

Alle Europese bedrijven worden gedwongen om het bedrog over de menselijke impact op klimaatopwarming verder te verspreiden in hun financiële jaarverslag. Feitelijke financiële informatie wordt vervuild met ‘groenwassen’. In de Europese Green Deal is de doelstelling vastgesteld de EU uiterlijk in 2050 ‘klimaatneutraal’ te maken. Dit gaat naast de enorme klimaatsubsidies nu ook leiden tot een vreselijke rapportagedruk op het Nederlandse bedrijfsleven. De Europese Unie dwingt – onder de bezielende aansturing van de Nederlandse systeembanken Rabobank, ING en ABN-AMRO en met de controlerende macht bij de grote accountantskantoren Deloitte, EY, PWC en KPMG – nu ook het Nederlandse bedrijfsleven om ‘kleur te bekennen’. Het rood van de klassieke communistische totalitaire aanpak wordt nu vormgegeven middels een doortrapte grauwgroene kleur van ecodwang.

De Europese Unie heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (wettelijke duurzaamheidsrapportages) goedgekeurd, waardoor per 1 januari 2025 alle grote bedrijven dienen te knielen voor de ‘Net-Zero-Emissies’-mantra en banken gefinancierde emissies moeten verlagen middels zogenaamde Duurzame Leningen, en de Nederlandse Staat voert per 1 juli 2024 de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit in.

De wettelijke duurzaamheidsrapportages (CSRD-richtlijn) stelt de dwingelanden van de EU in staat zichzelf te verheerlijken. De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over drie hoofdonderwerpen, te weten: Environment, Social- en Governance (ESG) zaken. Niet minder dan 1.100 meetpunten zijn bedacht, waarin bedrijven inzicht dienen te geven over de financiële impact en de maatschappelijke impact op ESG-thema’s.

 » Lees verder