Voorwaarheid: 27-06-2024,

Een NGO is een niet-gouvernementele organisatie, die volledig onafhankelijk is van enige overheid, niet onderworpen is aan enige nationale wetgeving, maar haar eigen regels bepaalt EN oplegt aan haar leden die gewoonlijk bestaan uit lidstaten.

In NGO’s (zoals de VN, de WHO, NATO) zijn de bestuursleden, voorzitter en ondervoorzitter en alle andere personen in sleutelposities niet democratisch verkozen door het volk aan wie zij evenmin enige rekenschap moeten afleggen. Zij worden op voordracht van de leden benoemd voor een vaste termijn, zijn volledig autonoom en kunnen niet uit hun ambt ontzet worden omdat … er geen controleorgaan bestaat dat sancties kan opleggen.

Burgers zijn quantité négligeable. Precies omdat het bestuur niet democratisch verkozen is en geen rekenschap moet afleggen, worden klachten van  burgers niet behandeld.  Enkel naties kunnen klachten formuleren. Die klachten worden besproken in plenaire vergaderingen en hierover wordt dan gestemd. Lees: de klachten worden meestal weggestemd want … elk NGO is corrupt tot op het bot en barst van de lobbyisten.

Hetzelfde geldt voor de EU en de Europese instellingen die bij wet ingericht zijn en wier bevoegdheden afgebakend zijn via wetten en statuten die ze echter constant met de voeten treden.

De systemische bevoegdheidsovertredingen, die soms ingedekt zijn door een geschreven akkoord met de lidstaten maar soms ook niet, zijn niet meer te tellen (zie eerdere post met de geschiedenis en bevoegdheden van de EU Commissie, het EU Parlement, de Europese raad en de ECB).

Ook hier bestaat geen controle orgaan dat sancties kan opleggen en corrupte of criminele parlementsleden,

 » Lees verder