EZAZ: 07-06-2024,

Laatst bijgewerkt:5 juni 2024

‘Vrede is de pauze tussen twee oorlogen’, is een van de cynische beschrijvingen van ‘vrede’. Daarmee wordt oorlog als ‘normaal’ gegeven geaccepteerd, normaal gemaakt wat niet normaal is. De huidige oorlogen, vooral die op ons eigen Europese continent, bedreigen direct het leven en welzijn van honderden miljoenen mensen op dit continent. Oekraïne als speelbal van ‘hogere politiek’ heeft al zoveel verloren. Hoe kunnen we, het Westen én Rusland, dat ooit nog goedmaken? Het wordt tijd voor een vredesbeweging, want onze politici zijn de weg kwijt en bedreigen onze veiligheid.

Foto: Pixabay

Geen lessen geleerd

Het is verbijsterend dat politici en media van een continent dat al zoveel verwoestende oorlogen heeft gekend, weer ‘klaar zijn’ voor de volgende. De vorige grote oorlog 1940-1945 kostte aan 60 miljoen mensen het leven, waaronder de overgrote meerderheid onder de Russische bevolking: 26 miljoen.

Dit is niet onze oorlog. Het is de oorlog van Big Finance en de wapenindustrie.

We moeten ons realiseren dat oorlogen, ook de Tweede Wereldoorlog, geen oorlogen tussen volkeren zijn. Volkeren, zeg maar burgers, willen gewoon vrede. Leven met hun dierbaren, hun eigen weg volgen. Mensen kennen geen haat tegen andere volkeren, anders dan aangepraat door politici en media. Het zijn altijd oorlogen van diegenen die eraan verdienen en dat zijn de grote financiële instellingen en hun op de achtergrond opererende rijksten der aarde in combinatie met de Amerikaanse inlichtingendiensten en wapenindustrie.

Want ook nu wordt ons haat aangepraat tegen een volk waarvan vrijwel niemand in onze Westerse landen ooit iemand heeft ontmoet: ‘de Rus’.

 » Lees verder